• BIST 1.433,690
 • Altın 533,71
 • Dolar 9,4000
 • Euro 10,9300
 • İstanbul 13 °C
 • Ankara 7 °C

Beşiktaş'ın kayıp Türkiye Kupası hikayesinde ikinci perde

Beşiktaş'ın kayıp Türkiye Kupası hikayesinde ikinci perde
2010-11'e ait ve üzerinde 'şike suçlaması' bulunan Türkiye Kupası'nın, TFF'ye teslim edilmediği ortaya çıkmıştı. .

Bugün'e iki önemli isim açıklama yaptı

Kayıp kupanın hikayesinde ikinci perde; Beşiktaş’ın 2010-11’e ait ve üzerinde ‘şike suçlaması’ bulunan Türkiye Kupası’nın, TFF’ye teslim edilmediği ortaya çıkmıştı. Bugün’e iki önemli isim açıklama yaptı.

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ın, Be­şik­ta­ş’­a sor­du­ğu “2010-11 Tür­ki­ye Ku­panız ne­re­de” so­ru­su hay­li il­ginç kar­şı­lan­mış­tı. Bugün gazetesi de ka­yıp ku­pa­nın pe­şi­ne düş­müş ve dünkü ha­be­riyle gün­de­mi sars­mış­tı. Dö­ne­min üst dü­zey TFF yö­ne­ti­ci­le­ri “Bi­ze ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di­ler ama hiç ge­tir­me­di­le­r” der­ken, yi­ne Be­şik­taş Mü­ze­si­’nin yet­ki­li­le­riy­le ya­pı­lan gö­rüş­meler­de, ku­pa­nın şu an­da mü­ze mal­ze­me­le­ri ara­sın­da ol­ma­dı­ğı te­yit edil­miş­ti.

Şi­ke so­ruş­tur­ma­sı pat­la­dık­tan he­men son­ra Federasyon’u zi­ya­ret eden Be­şik­ta­ş’­ın o gün­kü Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren “Te­miz ol­du­ğu­mu­za ina­nı­yo­ruz. Ak­la­na­na ka­dar ku­pa­yı TFF’­ye ge­ri ve­re­ce­ği­z” de­miş­ti.

Şu an­da adı­nı Ba­şak­şe­hir ola­rak de­ğiş­ti­ren o gü­nün İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye- s­por isim­li ta­kı­mı ile oy­na­nan maç son­ra­sı alı­nan ku­pa­ya Ser­dal Ada­lı, Tay­fur Ha­vut­çu ve İb­ra­him Akın üze­rin­den şai­be bu­laş­mış­tı.

‘BİZ DE TFF’YE GİTTİ BİLİYORDUK’

Ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu he­nüz or­ta­ya çık­maz­ken, ne­re­ler­de ol­ma­dı­ğı ise git­tik­çe net­le­şi­yor. TFF’de ve ku­lüp mü­ze­sin­de ol­ma­yan ku­pa için bir önem­li açık­la­ma da­ha gel­di. De­mi­rö­re­n’­in ar­dın­dan baş­kan­lık gö­re­vi­ni alan Fik­ret Or­ma­n’­ın ilk dö­ne­min­de gö­rev­li olan yö­ne­ti­ci Se­yit Ateş, Bugün’­e çar­pı­cı ifa­de­ler kul­lan­dı. “Ben de o za­man ku­pa­yı me­rak et­miş­tim. Mü­ze mü­dü­rü­ne sor­dum. ‘Fe­de­ras­yo­n’a git­ti­’ de­di­ler. Biz ar­ka­daş­la­rı­mız­la öy­le bi­li­yor­duk. Bir za­man son­ra TFF’­den yet­ki­li­ler­le gö­rüş­tüm. On­lar da ‘Bi­ze hiç gel­me­di ki. Öy­le den­di ama ku­pa bu­ra­ya yol­lan­ma­dı­’ de­di­le­r” di­ye ko­nuş­tu.

Ateş “Ku­pa­nın ne­re­de ol­du­ğu­nu ben de me­rak edi­yo­ru­m” de­di.

İMZASIZ KUPA MÜZEYE ALINMIYOR

Bir önem­li açık­la­ma da Mü­ze Mü­dü­rü Zü­lal Gö­k’­ten gel­di. Gök, “Ku­pa­lar ka­za­nıl­dı­ğı za­man ön­ce yö­ne­tim ka­tı­na gi­der. Bir­kaç ay ka­lır. Son­ra im­zay­la bi­ze tes­lim edi­lir. An­cak ma­yıs­ta alı­nan ku­pa tem­muz ayın­da baş­ka­nı­mı­zın açık­la­ma­sıy­la Fe­de­ras­yo­n’a yön­len­di­ril­di. Ya­ni bi­ze hiç tes­lim edil­me­di. Be­şik­taş mü­ze­si­ne hiç gir­me­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Ku­pa mü­ze­mi­ze gir­me­di­ği için so­rum­lu­luk bi­ze ait de­ğil. Biz TFF’de bi­li­yo­ru­z” di­ye­rek söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Diaby'ye tam not!05 Kasım 2019 Salı 14:32
 • Beşiktaş'ta hedef Braga!04 Kasım 2019 Pazartesi 14:47
 • Sol bek için yeni aday Nastic!23 Temmuz 2019 Salı 13:29
 • Beşiktaş resmen duyurdu! Ernst geri döndü...18 Temmuz 2019 Perşembe 12:41
 • BJK yönetiminden İmamoğlu'na tebrik ziyareti!16 Temmuz 2019 Salı 12:25
 • Beşiktaş, ilk imzayı bugün açıklıyor!15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
 • Beşiktaş, Vitor Hugo'yla imzaya çok yakın!15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:13
 • Maç bitti Beşiktaş'ın transferini duyurdular!09 Temmuz 2019 Salı 10:53
 • Beşiktaş kulübüyle anlaştı!27 Haziran 2019 Perşembe 16:11
 • Beşiktaş sezonu 8 Temmuz'da açıyor!24 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
  • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete Spor | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
   Haber Scripti: CM Bilişim